Traupmann CNC Reparatur Österreich Deckel, Maho, DMG, Mori

A Traupmann CNC-Elektronik GmbH - Általános szerződési feltételek

Kattinson ide az AGB letölthetö verzió letöltéséhez.

(Az általános szerződési feltételek német nyelvű verziója)

1. Általányos szabályok

A szerelők munkájának valamint a szükséges alkatrészek költségeit általában a közvetlen megrendelő viseli. Nem közvetlenül a cégünkkel kötött megállapodások és megegyezések nem ismerhetők el.

2. Szerelési költségek

2.1 Hétfőtől péntekig tartó szerelési időkre az adott évre aktuális óránkénti díjak érvényesek.

2.2  A számlázási árak nem tartalmazzák az osztrák áfát (Mehrwertsteuer MwSt).

2.3  Fizetési feltételek: A szerelési szolgáltatások költségei a számla kézhezvételétől 14 napon belül nettó fizetendők, levonás nélkül.

2.4  Tulajdonjog fenntartása: Az áru a teljes fizetésig a számlázó tulajdonában marad.

3. A szerelés félbeszakítása

3.1  Amennyiben a szerelőnek vagy segítőinek a megrendeléssel kapcsolatos okokból több oda-vissza utat kell megtennie, az ügyfélnek meg kell térítenie a felmerült költségeket.

3.2  Különleges esetekben Traupmann CNC-Elektronik GmbH jogosult annak lehetővé tételére, hogy a szerelő megszakítja a szerelést. Traupmann CNC-Elektronik GmbH viseli a szerelő esetleges utazási költségeit.

4. A megrendelő ill. a megbízó közreműködése

4.1  A megrendelő köteles segítséget nyújtani.

4.2  A megrendelő által nyújtott segítség célja annak biztosítása, hogy a szerelés a szerelő személyzet megérkezésével azonnal megkezdődhessen és késedelem nélkül elvégezhető legyen, a megrendelő általi átvételig.

4.3  A részvétel az emberek és a vagyon védelmét jelenti a szerelési helyszínen, az előírás szerinti munkakörülmények és a szükséges segédanyagok biztosítását.

4.4  Amennyiben szükségesnek tartja a szerelő, a megrendelő köteles segéderők hozzáhívására és a szerelő számára szükséges balesetmegelőzési előírások betartására is.

4.5 Amennyiben a szerelő ezt szükségesnek tartja, a megrendelő biztosítja tolmácsi szolgáltatást. A költségeket a megrendelő vállalja.

4.6  Amennyiben a megrendelő nem teljesíti kötelezettségeit, a Traupmann CNC- Elektronik GmbH jogosult, de nem köteles, a megrendelőre háruló cselekményeket az ő költségére végrehajtani.

4.7  A megrendelő értesíti Traupmann CNC-Elektronik GmbH-t a szerelő személyzet szabálysértéseiről.

5. A szerelő feladatai

5.1  A szerelő csak a Traupmann CNC- Elektronik GmbH által meghatározott munkákat végzi, és a gép kezeléséről tájékoztatja a megrendelőt.

5.2  Sürgős esetekben a megrendelő kérésére a szerelő a törvény által megengedett mértékben túlórákat vállal ill. munkaszüneti napokon is dolgozik, elkerülve működési zavarokat.

5.3 A szerelő nem jogosult jogilag kötelező nyilatkozatok megtételére. Arra kérjük, hogy ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

6. Szavatosság

6.1  Traupmann CNC-Elektronik GmbH felelőssége a hibás szerelvények ingyenes javítása.

6.2  A kijavításhoz való jog nem érvényes, ha a megrendelő nem jelenti azonnal a szerelési hibát.

6.3 Traupmann CNC-Elektronik GmbH továbbá nem vállal felelősséget a szerelési hibákért, amelyek a különleges helyi körülményekből, talajviszonyokból stb. erednek.

6.4 Amennyiben a megrendelő változtatásokat vagy javításokat hajt végre Traupmann CNC-Elektronik GmbH beleegyezése nélkül, a felelősség már nem alkalmazható, és Traupmann CNC-Elektronik GmbH még a jótállási időn belül sem vállalja a felmerült költségeket.

6.5 Traupmann CNC-Elektronik nem felelős azokért a pótalkatrészekért, amelyeket a megrendelő, azaz az ügyfél adott át, és amelyeket csak a megrendelő kérésére szereltek be a javítás eredményeként. Ezért a szállított pótalkatrészekre nem érvényes a szavatosság és a garancia.

7. Garancia

7.1 Az újrafeldolgozás jogán kívül a megrendelő semmilyen követelést vagy más jogot nem érvényesíthet a Traupmann CNC-Elektronik GmbH-val szemben a szereléssel kapcsolatos hátrányok miatt, bármilyen jogi okra hivatkozik. A következményes károkért való felelősség ezért kizárt.

7.2 A jogviták helye a Traupmann CNC-Elektronik GmbH székhelye. Az osztrák törvények alkalmazandók.

8. Átvétel

8.1  A munka befejezése után a megrendelőnek meg kell győződnie a megrendelésnek megfelelő végrehajtásáról.

8.2  A szerelő személyzetnek aláírás céljából be kell mutatnia a megrendelőnek a szerelési utasítást. Az ügyfél ezzel tudomásul veszi, hogy a szerelést helyesen hajtották végre.

8.3  Amennyiben Traupmann CNC-Elektronik GmbH nem felelős az átvétel késedelméért, az átvétel a Traupmann CNC-Elektronik GmbH ügyfélszolgálatá által szerelés befejezéséről szóló értesítést követő 5 nap elteltével megtörténtnek tekintendő.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az aláírásra jogosult személyzet nincs jelen a szerelő távozásakor és ezért az elkészült szerelést nem lehet aláírással megerősíteni.